Aviz juridic
Proprietarul acestui site este: Bella vista Hotel malta, cu adresa la Qawra Coast Road - SPB 1908 Qawra, St. Paul’s Bay, cu CIF MT17524314, telefon +356 2157 0591 și e-mail info@bellavista.com.mt.

Pentru mai multe formulare de contact, accesați pagina noastră principală de contact..

Codul sursă, desenele grafice, informațiile și conținutul care apar pe acest site sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală și industrială aparținând proprietarului site-ului sau, după caz, deținute de terți și nu pot fi utilizate fără permisiunea scrisă a entităților proprietare..

Utilizatorul poate utiliza materialul menționat aici numai pentru uz personal și privat, cu condiția să respecte toate drepturile de proprietate intelectuală, proprietatea industrială și alte drepturi de proprietate, reproducerea sau orice altă utilizare în scopuri comerciale sau pentru a se angaja în activități ilicite; distribuirea, diseminarea, precum și modificarea, modificarea, decompilarea sau stocarea în orice scop.

Entitățile proprietare vor urmări încălcarea condițiilor de mai sus, precum și orice utilizare necorespunzătoare a conținutului prezentat, exercitând toate acțiunile civile și penale care îi corespund.